یك كشور به چند چیز می تواند افتخار كند:
تاریخ و فرهنگ خود.
علم و دانش
ورزشرتبه های ورزشی ایران در آسیا:
پر طرفدار ترین و مطرح ترین ورزش ها عبارتند از :
فوتبال - فوتسال - بسكتبال - والیبال
كه  در آسیا رتبه ی ایران این چنین است:
در فوتبال متوسط 3
در فوتسال 1
در بسكتبال متوسط 2
در والیبال متوسط 2

رتبه های جهانی ایران:
كشتی آزاد 2 - 4
فوتسال 4 - 7

كه از این نوشتار بر می آید كه ورزش ایران در آسیا مطرح است. پس... باز به شیر مردان ایران افتخار كنید...

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 3 فروردین 1388    | توسط: علی    | طبقه بندی: دیگر نوشتارها،     | نظرات()