دست ار دهد به پای گل و لاله مست باش

جامی بنوش و بی خبر از هر چه هست باش

بــر فــرق دوســتـان دو رو،پــشــت پــای زن

در جـنـگ دشـمـنـان وطـن ،چـیـره دسـت بـاش

فــتــح و شــکــســت ،لازمــه زنــدگـی بٌــــــوَد

ای مــرد زنـدگـی، پــی فـتـح و شـکــسـت بــاش

تـرکــی و پــارسـی،نـکـنـد  فــرق پــیــش مـــــا

از هــر کـجـا کـه زاده ای ایـران پـرسـت بــاش

منبع: http://piroz-bashi-iran.blogfa.com

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 15 تیر 1389    | توسط: علی    | طبقه بندی: دیگر نوشتارها،     | نظرات()