دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.


اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.


سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .


اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .


کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .


انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .


همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد


آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .


وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .


من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.بعد از مرگ، مرا بدون تابوت به خاک بسپارید تا ذره ، ذره ی وجودم جزء خاک ایران گردد
کوروش بزرگ

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 9 تیر 1389    | توسط: علی    | طبقه بندی: دیگر نوشتارها،     | دیدگاه ها()