لیستی از نام های پارسی دختر و پسر

هر كشور فرهنگ خود را دارد و هر كشور باید فرهنگ خود را دوست بدارد.

بسیاری از شما طبق رسم معمول نام های عربی كه بعضا نام ائمه هستند را بر فرزندان خود می گذارید ولی باید توجه داشته باشید كه شما علاوه بر مسلمان بودن ایرانی نیز هستید!
اكنون از دیدگاه ما باید تنها نام پارسی را بر فرزندان خود بگذاریم چرا كه بسیاری از نام ها خیلی كمرنگ شده اند: كمبوجیه ، خشایار ، كوروش و...
امیدوارم بتوانید هم مسلمان باشید و هم ایرانی!

نوشته شده در تاریخ شنبه 27 آذر 1389    | توسط: علی    | طبقه بندی: دیگر نوشتارها،     | نظرات()